Stichting Theaterregistraties Nederland is een organisatie voor alle acteurs en theaterproducenten in Nederland.

Wat we doen

De Stichting Theater Registraties Nederland heeft het doel het verzamelen, archiveren, documenteren, presenteren, uitzenden, leveren en distribueren van theaterregistraties – of andere vormen van podiumkunst gerelateerde films of video’s. Dit ten behoeve van museale presentatie, (on-demand) streaming of TV uitzending. Teneinde liefhebbers en belangstellenden toegang te geven tot een groeiend aanbod van films en video’s in de culturele sector.

Hoe we dat doen

Verzamelen van theaterregistraties: als verzamelaar van audiovisuele theaterregistraties breiden we de audiovisuele collectie uit door overeenstemmingen te maken met content-makers (productiehuizen, theaterproducenten en vertegenwoordigers) over het delen van de audiovisuele collectie met derden.

Verspreiden van theaterregistraties: als uitgever van audiovisuele theaterregistraties delen we stukken uit de verzameling (audiovisuele collectie) in lijn met de overeenstemming met de content-makers. Hiervoor rekenen we een vergoeding welke gebruikt wordt ten gunste van de content-makers en ten instandhouding van de stichting.

Vertegenwoordigen makers/rechthebbenden: als vertegenwoordigen middels het maken van billijke en/of, auteursrechtelijke afspraken en/of licentieovereenkomsten en/of afspraken op het gebied van Naburig Recht met de gebruikers/media/distributeurs/platforms. Om op die manier hetzij door middel van financiële vergoeding hetzij in de vorm van een tegenprestatie het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te bevorderen ten gunste van de Nederlands Cultuursector.