Hoofdlijnen van de aansluitovereenkomst

Als producent bied je registraties van theatervoorstellingen aan op je eigen website, maar ook andere website en platformen. Na tekenen van de aansluitovereenkomst vertegenwoordigt STRNL jou als producent bij de aan STRNL aangesloten websites en platformen. Concreet betekent dit dat je jaarlijks een vergoeding ontvangt, afgedragen door de bij STRNL aangesloten website en platformen.

  • Aanbieder van de voorstelling geeft toestemming voor doorgifte van de theaterregistratie aan de stichting. (art.2)
  • Aanbieder ontvangt geïncasseerde vertoningsvergoeding voor de doorgifte van de theaterregistraties (art. 3)

Download Aansluitovereenkomst doorgifte ?

Proces

  1. Download de Aansluitovereenkomst doorgifte
  2. Teken de Aansluitovereenkomst doorgifte
  3. Stuur de getekende Aansluitovereenkomst doorgifte naar info@strnl.nl
  4. Je ontvangt een getekende Aansluitovereenkomst doorgifte retour ter bevestiging
  5. Aan het einde van het kalenderjaar wordt de vergoeding berekend en overlegd aan de aanbieder

Vragen over de vergoeding of over de overeenkomst?

Neem gerust contact op